СНГ

Ливадийское послание мира (на русском и армянском языках)

Compressed file

 

По итогам V Международного гуманитарного Ливадийского форума, который прошел при участии Россотрудничества в Ялте 3-5 июня 2019 года, впервые принято Ливадийское послание мира.

Мы, участники V Международного гуманитарного Ливадийского форума — представители Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, экспертного и гражданского сообществ, организаций соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных государств, состоявшегося 4-5 июня 2019 года в городе Ялте, где проводилась Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года, заложившая основы послевоенного мироустройства,

выражая стремление к укреплению идеалов мира и справедливости, а также к выполнению задачи укоренения в сознании людей идей защиты мира, закрепленной в Уставе ЮНЕСКО,

признавая необходимость неукоснительного соблюдения всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права для сохранения мира во всем мире,

сознавая важность народной дипломатии в деле улучшения взаимоотношений между народами и странами, основанных на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества,

призывая к укреплению доверия между народами и странами, способствуя сближению культур и расширению взаимодействия между государствами в культурно-гуманитарной сфере,

выражая обеспокоенность осознанным искажением в ряде государств исторической правды о событиях Второй мировой войны,

решительно осуждая попытки реставрации идеологии нацизма, распространения расизма и ксенофобии,

призывая государства и международные организации, а также мировую общественность торжественно отметить в 2020 году 75-летие окончания Второй мировой войны,

адресуем настоящее послание руководителям государств, парламентариям, международным правительственным и неправительственным организациям, общественным деятелям, ученым, деятелям культуры и образования, всем, для кого сохранение мира на нашей планете является главной миссией человечества.

Убеждены, что многополярный мир без войн в XXI веке может и должен стать реальностью при наличии политической воли всех государств - членов Организации Объединенных Наций. Необходимо остановить процессы разрушения гуманитарных и ценностных основ человеческого общества посредством фальсификации истории, насаждения в политике, экономике, гуманитарной сфере экстремистских идеологий и двойных стандартов.

В современной истории подобный подход уже привел к распаду целых государств, массовым жертвам среди гражданского населения, бесчисленным потокам беженцев, уничтожению и расхищению объектов всемирного культурного наследия.

Будучи уверенными в том, что прекратить эти губительные процессы можно лишь совместными усилиями, просим поддержать инициативу проведения в Российской Федерации  в  2022  году  всемирной  конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу  в  соответствии  с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 72/278 "Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом", принятой 22 мая 2018  года,  в  целях организации открытой дискуссии о путях укрепления доверия между народами, поддержания всеобщего мира.

Предлагаем включить в проект резолюции 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" положение о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне частью всемирного наследия человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества.

 

Участники V Международного

гуманитарного Ливадийского форума

 

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԼԻՎԱԴԻԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ

         Մենք՝ 2019 թվականի հունիսի 4-5-ը Յալթա քաղաքում, որտեղ 1945 թ. անցկացվել է հետպատերազմական աշխարհակարգի հիմքերը դրած Ղրիմի (Յալթայի) կոնֆերանսը, տեղի ունեցած Լիվադիական 5-րդ միջազգային հումանիտար ֆորումի մասնակիցներս՝ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի, Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության, Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների պետական իշխանության մարմինների, փորձագիտական և քաղաքացիական համայնքների, արտասահմանում բնակվող հայրենակիցների կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետությունների ներկայացուցիչներս,

արտահայտելով խաղաղության և արդարության իդեալների ամրապնդման, ինչպես նաև խաղաղության պահպանման գաղափարները մարդկանց գիտակցության մեջ արմատավորելու՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Կանոնադրությամբ ամրագրված խնդրի իրագործման ձգտում,

 ճանաչելով բոլոր պետությունների կողմից ընդունված միջազգային իրավունքի համընդհանուր սկզբունքների և նորմերի անվերապահ պահպանման անհրաժեշտությունը ամբողջ աշխարհում խաղաղության պահպանման համար,

գիտակցելով ժողովրդական դիվանագիտության կարևորությունը ժողովուրդների և երկրների միջև հարգանքի և փոխշահավետ համագործակցության սկզբունքների վրա հիմնված փոխհարաբերությունների բարելավման գործում,

կոչ անելով ժողովուրդների և երկրների միջև վստահության ամրապնդման, նպաստելով մշակույթների մերձեցմանը և մշակութային-հումանիտար ոլորտում պետությունների միջև փոխհարաբերությունների ընդլայնմանը, 

արտահայտելով անհանգստություն մի շարք պետություններում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունների մասին պատմական ճշմարտության  գիտակցված խեղաթյուրման համար,

վճռականորեն դատապարտելով նացիզմի գաղափարախոսության վերահաստատման, ռասականության և քսենոֆոբիայի տարածման փորձերը,

կոչ անելով պետություններին և միջազգային կազմակերպություններին, ինչպես նաև համաշխարհային հանրությանը 2020 թվականին  հանդիսավոր նշելու Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 75-ամյակը,

հղում ենք սույն ուղերձը պետությունների ղեկավարներին, խորհրդարանականներին, կառավարական և ոչ կառավարական միջազգային կազմակերպություններին, հասարակական գործիչներին, գիտնականներին, մշակույթի և կրթության գործիչներին, բոլոր նրանց, ում համար մեր մոլորակի վրա խաղաղության պահպանումը մարդկության գլխավոր առաքելությունն է:

Համոզված ենք, որ բազմաբևեռ աշխարհն առանց պատերազմների պետք է և կարող է  21-րդ դարում իրականություն դառնալ Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ բոլոր պետությունների քաղաքական կամքի առկայության դեպքում: Անհրաժեշտ է կասեցնել պատմության  նենգափոխման, քաղաքականության, տնտեսության մեջ և հումանիտար ոլորտում ծայրահեղական գաղափարախոսությունների և կրկնակի չափորոշիչների (ստանդարտների) արմատավորման միջոցով մարդկային հասարակության հումանիտար և արժեքային հիմքերի քայքայման  գործընթացները:

Ժամանակակից պատմության մեջ նման մոտեցումն արդեն հանգեցրել է ամբողջ պետությունների փլուզման, քաղաքացիական բնակչության շրջանում զանգվածային զոհերի, փախստականների անհաշիվ հոսքերի, համաշխարհային մշակութային ժառանգության նմուշների ոչնչացման և կողոպտման ու հափշտակման:

Համոզված լինելով նրանում, որ այս կործանարար գործընթացները դադարեցնել կարելի է միայն համատեղ ջանքերով, խնդրում ենք աջակցել Ռուսաստանի Դաշնությունում 2022 թվականին միջկրոնական և միջէթնիկ երկխոսությանը նվիրված համաշխարհային կոնֆերանսի անցկացման նախաձեռնությանը՝  համաձայն ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի  «Միավորված ազգերի կազմակերպության, ազգային խորհրդարանների և Միջխորհրդարանական միության միջև փոխգործակցություն» 72/278  բանաձևի՝ ընդունված 2018 թ. մայիսի 22-ին  ժողովուրդների միջև վստահության ամրապնդման, համընդհանուր խաղաղության պահպանման  ուղիների մասին  բաց քննարկումների կազմակերպման նպատակով:

Առաջարկում ենք ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի «Պայքար նացիզմի հերոսականացման, նեոնացիզմի և գործունեության այլ տեսակների դեմ, որոնք  նպաստում են ռասայականության, ռասայական խտրականության, քսենոֆոբիայի ժամանակակից ձևերի  ու դրանց հետ կապված անհանդուրժողականության էսկալացիային» բանաձևի նախագծի մեջ ներառել դրույթ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիզմի դեմ տարած հաղթանակը մարդկության համաշխարհային ժառանգության մաս, իսկ նացիզմի դեմ մարտնչողների հուշարձանները բոլոր երկրներում մարդկության համաշխահային հուշակոթողներ ճանաչելու մասին:

 

Լիվադիական 5-րդ միջազգային

հումանիտար ֆորումի մասնակիցներ